SPECIFIC NUTRITION

LIFESTYLE / ŽIVOTOSPRÁVA - ČO JE ZÁSADNÉ A NA ČO TREBA NEVYHNUTNE MYSLIEŤ?

Často opomínaná, no mimoriadne dôležitá súčasť životosprávy a úspešného nastavenia nutričného plánu.

Patrí sem spánok, typ práce, stres v práci, stres v súkromnom živote, večierky (anamnéza alkoholu, fajčenia atď.), ale aj to ako človek stres znáša, aký je typ človeka psychologicky, či je výbušný, alebo sa skôr uzavrie do seba, či je trpezlivý, alebo nie (čo ti veľmi vie napomôcť pri vypracovávaní nutričného plánu). Vieme napríklad, že „menežerský typ“, ktorý je výbušný a väčšinou sa vyskytuje v riadiacich pozíciách má väčšie riziko na infarkt myokardu atď.Zbytok článku je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu prosím zadajte heslo.
Návod, ako získať prístup k obsahu nájdeš: TU

SPECIFIC NUTRITION

LIFESTYLE / ŽIVOTOSPRÁVA - ČO JE ZÁSADNÉ A NA ČO TREBA NEVYHNUTNE MYSLIEŤ?

Často opomínaná, no mimoriadne dôležitá súčasť životosprávy a úspešného nastavenia nutričného plánu.

Patrí sem spánok, typ práce, stres v práci, stres v súkromnom živote, večierky (anamnéza alkoholu, fajčenia atď.), ale aj to ako človek stres znáša, aký je typ človeka psychologicky, či je výbušný, alebo sa skôr uzavrie do seba, či je trpezlivý, alebo nie (čo ti veľmi vie napomôcť pri vypracovávaní nutričného plánu). Vieme napríklad, že „menežerský typ“, ktorý je výbušný a väčšinou sa vyskytuje v riadiacich pozíciách má väčšie riziko na infarkt myokardu atď.Zbytok článku je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu prosím zadajte heslo.
Návod, ako získať prístup k obsahu nájdeš: TU

Shopping Basket