SPECIFIC NUTRITION

NA ČO MYSLIEŤ Z NAJČASTEJŠÍCH OCHORENÍ A AKO SA PRI NICH STRAVOVAŤ?

V tejto časti sa budeš stretávať pravidelne s umbrella review. Sú to najsilnejšie štúdie a zdroje. Ďalšie silné štúdie sú tie, ktoré obsahujú metaanalýzy.

Metabolický syndróm, srdcovo-cievne ochorenia, dyslipidémia, vysoký krvný tlak, diabetes II. typu, inzulínová rezistencia, obezita, nadváha, rakovina

Diétne režimy a štúdie

Metaanalýza 28 štúdií zistila, že akákoľvek diéta, ktorá je zaraďovaná medzi “healthy diets” znižuje prevalenciu metabolického syndrómu (MetS), zatiaľ čo klasická, spracovaná, polotovarová a fastfood “Western diet” je silne asociovaná so zvýšeným rizikom MetS (3).Zbytok článku je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu prosím zadajte heslo.
Návod, ako získať prístup k obsahu nájdeš: TU

SPECIFIC NUTRITION

NA ČO MYSLIEŤ Z NAJČASTEJŠÍCH OCHORENÍ A AKO SA PRI NICH STRAVOVAŤ?

V tejto časti sa budeš stretávať pravidelne s umbrella review. Sú to najsilnejšie štúdie a zdroje. Ďalšie silné štúdie sú tie, ktoré obsahujú metaanalýzy.

Metabolický syndróm, srdcovo-cievne ochorenia, dyslipidémia, vysoký krvný tlak, diabetes II. typu, inzulínová rezistencia, obezita, nadváha, rakovina

Diétne režimy a štúdie

Metaanalýza 28 štúdií zistila, že akákoľvek diéta, ktorá je zaraďovaná medzi “healthy diets” znižuje prevalenciu metabolického syndrómu (MetS), zatiaľ čo klasická, spracovaná, polotovarová a fastfood “Western diet” je silne asociovaná so zvýšeným rizikom MetS (3).Zbytok článku je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu prosím zadajte heslo.
Návod, ako získať prístup k obsahu nájdeš: TU

Shopping Basket